Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

ZEJSZNER, Ludwik.

(1807 – 1871)

(Born: Warsaw, Poland, 3 January 1807; Died: Krakow, Poland, 3 January 1871) Polish mineralogist.

Zejsznera received his Ph.D. from Göttingen in 1829. He then studied in Warsaw, Berlin and Göttingen, before becoming professor of mineralogy at the University of Krakow in 1829. He was appointed director of mining science for the state of Krakow in 1833. In 1850, Zejsznera was offered a professorship at the University of Warsaw. Upon retirement he returned to Krakow.

Biographical references: Bulletin de la Société Géologique de France: 3rd Series, 1, 296-8. Czarniecki, S., Zarys historii geologii na Universytecie Jagiellonskim. Krakow, Univsitat Jagiellon, 1964. 147 p., 17 illus: p. 35-36. Czarniecki, S., "Rekopisy Ludwika Zejsnera zachewane w Muzeum Naukowo-Przyrodnicym we Lwowie", Prace Muzeum Ziemi, no. 8 (1966), 155-8. DSB: 15, 526-7 [[by S. Czarniecki]]. Jber. Schles. Ges. vaterl. Kult.: 49 (1872), 350-2. Kal. ilustra: 1873, 84-6, portrait. Kettner, Radim., "Ludwik Zejszner (Zeuschner) (1807, +1871)", Casopis pro Mineralogii a Geologii, 2, (1957), no. 4, 461-2, portrait. Lambrecht & Quenstedt, Catalogus, 1938: 472. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, 1898-1912: 16, 79. PBA: Polskie Archiwum Biograficzne: 604, 20-28. Poggendorff: 3, 1479-80. Prz. lek: 16 (1877), 469-71, 485-7, 497-9 & 511-3. Sarjeant, Geologists, 1980: 3, 2484. WBI. Zborowski, J., "Itineraria Ludwika Zejsznera w Tatrach i na Podtatrzu. Przyczynek do dziejów geologii w Polsce", Prace Muzeum Ziemi, no. 8 (1966), 147-54 [Prace z zakresu historii nauk geologicznych].

1. Polish, 1833.
Systemat minerałów według zasad J.J. Berzeliusza ulożył ... Kraków, Autor, 1833.

16°: xvi, 116 p., biblio.

Very rare. Ashort study of the mineral classification system of Jons Jacob Berzelius that incorporates abbreviated species descriptions taken from R. Symonowicza's O stanie dzisieyszym Mineralogii (Wilno, 1806). The work appears to have been published at the author's expense.

Bibliographical references: BL [no copy listed]. Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966: no. 3662. Koziorowski, Materjaly do Polsce Mineralogii, 1925: p. 677-9. Morozewicz & Wolny, Podrecznik Mineralogii, 1931: p. xxii-xxiv. NUC [no copy listed].

Początki Mineralogii, 1861

2. Polish, 1861.
Początki | Mineralogii | Według Układu | Gustawa Rose, | Na Krystalizacji I Składzie Chemicznym Opartego. | Skreślił | Ludwik Zejszner. | Z 424 drzeworytami w tekście wydrukowanemi. | [rule] | Warszawa. | nakładem Rudolfa Friedleina księgarza. | [short rule] | 1861.

8°: [i]-xxiii, [1]-550 p., 424 illus., biblio.

Contents: [i-ii], Half title page, verso blank.; [iii-iv], Title page, verso printer's authorization.; [v]-xix, "Przedmowa." (=preface).; [xx], Blank.; [xxi]-xxiii, "Spis Przedmiotów" (=table of contents).; [1]-532, Text.; [533]-550, "Spis" (=index).

Rare. A comprehensive and fully illustrated mineralogical text based upon the writings and system of Gustav Rose. This was one of the earliest introductions of the chemical basis of mineralogy to Poland.

Bibliographical references: BL [no copy listed]. Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966: no. 3791. Koziorowski, Materjaly do Polsce Mineralogii, 1925: p. 679. Morozewicz & Wolny, Podrecznik Mineralogii, 1931: p. xxx-xxxi. NUC [no copy listed].

.