Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

ZDZITOWIECKI, Józef Seweryn.

(1802 – 1879)

(Born: Kodniu, Poland, 1802; Died: Siedleckiej, Poland, 1879) Polish geologist & mineralogist.

Biographical references: Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, 1898-1912: 16, 71-2. PBA: Polskie Archiwum Biograficzne: 603, 264-269. Sarjeant, Geologists, 1980: 3, 2482. WBI.

Zasady Oryktognozyi, 1817

1. Polish, 1817.
Zasady | Oryktognozyi | I | Geognozyi | podług naynowszego układu | Wernera | przez | Seweryna Zdzitowieckiego | Ucznia Klassy VI. Szkół Woiewódzkich Lubelskich | [tapered rule] | Tom Pierwszy. | W Lublinie | [rule] | w Drukarai Jana Karola Pruskiego.

16°: 16, 92 p.

Rare. A short description of Werner's theories in mineralogy and geology, providing a list of minerals.

Bibliographical references: BL [no copy listed]. Czarniecki, Stanislaw. "Beispiele wissenschaftlicher Beziehungen zwischen polnischen und deutschen Gelehrten auf dem Gebiet der Geologie im Zeitalter der Aufklärung", Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 8 (1980), no. 2, 135-50, 6 illus. [Study on the interaction between Polish and German geologists in the 18th and 19th centuries.]. Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966: no. 3640. Morozewicz & Wolny, Podrecznik Mineralogii, 1931: p. xviii. NUC [no copy listed].

.