Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

WITSEN, Nicolaes Cornelisz.

(1641 – 1717)

(Born: Amsterdam, The Netherlands, 8 May 1641; Died: Amsterdam, The Netherlands, 10 August 1717) Dutch burgomaster.

Dutch Burgomaster of Amsterdam. Well known for connections to Czar Peter.

Biographical references: Aa, Biographisch Woordenboek, 1852-78. BAB: 742, 100-138. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 306-7. Jöcher, Gelehrten-Lexikon, 1750-51. Kobus, Biographisch Woordenboek, 1886. Poggendorff: 2, col. 1344. WBI.

Catalogus, 1728

1. Dutch, 1728 [Sale catalog].
Catalogus | Van de uitmuntende en zeer vermaarde | Konst- en Natuur- | Kabinetten, | Bestaande in Goude, Zilvere en Kopere Antique en | Moderne Medailjes; ook veel Vreemde | Munten en Goude Cieranden; als mede Anti- | Gue Beelden, Bas-Relieven, Urne en andere | Antiquiteyten van Mamer, Koper, &c. benevens | eenige Oude Manuscripten. | Verder | Oost-Indische en Andere Konstwerken en Ra- | riteysen, als Agate Koppen, Edele Gesteentens, Heyligdom- | men, Chineese Tartarise en andere Afgoden, Japanse Chi- | neese en Mogolse Miniaturen en geteekende Kaarten, fraije geschilderde Turkse en andere Portraiten, een | Atlas van Blaeuw in 9 deelen, Mathematische In- | strumenten en zeer veel andere Curieusbeden. | Ook ongemeene schoone | Hoorns, Doubletschelpen, Coraal en Zeege- | wassen, Mineraalen, Versteende Zaken, Drogeryen, Insecten | droog en in Liquor, en andere Naturalia meer. | Zeer keurlyk by een vergadert en naargelaten | door den Wel Ed: Heer en | Mr. Nicolaas Witsen, | In zyn Wel Ed. Leeven Burgermeester en Raad | der Stad Amstteldam, &c. &c. | Welke Verkogt zullen werden door de Makelaars Dirk van Hage; Vincent Posthumus, Pieter Kerkhoven en Jan Lempjes, op Dings- | dag, den 30 Maart 1729. en volgende dagen,'s morgens ten 9, en 's uamiddags ten 2 uuren precys, tot Amsteldam, in de Kalver- | straat, het derde huis van de Gapersteeg, in de Spiegel Winkel Al- | waar deze Rariteyten drie dagen, te weeten Woensdag, | Donderdag en Vrydag den 24, 25 en 26 Maart voor de Verkoo- | pinge te zien zullen zyn. | De Catalogen zyn by de voornoemde Makelaars se bekomen. | [ornament] | Te Amsteldam, | By de Erven van J. Lescailje en D. Rank, op de Beursfluis.

8°:

Very scarce. Witsen's large collection included minerals, but consisted primarily shells, art, antiques, and scientific insturments. It was sold at auction on 30 March 1728 and successive days. The catalog contains 425 lots (42 drawers) of natural history items and minerals.

Bibliographical references: BL [S.C.467.(1-4.)]. Dance, Shell Collecting, 1986. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 306-7. Lugt, Repertoire des Catalogues, 1938-53: no. 368. Wilson, History of Mineral Collecting, 1994: 198 & 227.

.