Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

SYMONOWICZ, Roman.

(1763 – 1813)

Polish physican.

Symonowicza was associated with Wilno University, being an adjunct professor of philosophy there.

Biographical references: Gasiorowski, Zbiór Wiadomosci do Historyi, 1839-55. Koziorowski, Materjaly do Polsce Mineralogii, 1925 [p. 654]. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, 1898-1912. PBA: Polskie Archiwum Biograficzne: I 534, 72-75. Polski Slownik Biograficzny. WBI.

Mineralogii, 1806

1. Polish, 1806 [First edition].
O Stanie Dzisieyszym | Mineralogii | Przez | Romana Symonowicza | [...2 lines of titles and memberships...] | [ornate rule] | w Wilnie | Nakładem I Drukiem | J. Zawadzkiego Typ. Imperatorskiego Wil. Uniwer. | [wavy rule] | 1806.

8°: [2], 1-188, [2] p. Page size: 116 x 200 mm.

Contents: [2 pgs], Title page, verso "Tunc Naturae rerumgratias ago..cum in secretiora ; ejus- | intravi; cum disco universi uis auctor sit,uis custos. | Seneca quaest. Nat."; [1-55, Part one describing mineralogy] p. 1-2, "Przedmiot Mineralogii."; p. 2-8, "Historya Mineralogii."; p. 8-11, "Nauki skladaiace umieietnosc Mineralogii."; p. 11, "Definicya Mineralogii-Zamiar; ukladu oryktognosty cznego Werner."; p. 12-16, "Przyczyny dla ktorych nie stosowal sie do wypadkow z roskladow chimicznych."; p. 16-18, "Do doskonalosci ukladu oryktognostycznego potrzebna by la znaiomosc przedmiotow Geognozyi."; p. 18, "Charaktery ; gatunkowe."; p. 19, "Definicya gatunku w Oryktognozyi."; p. 20, "Roznica gatunkow wynika ze wnetrznego czyli fizyczmego mineralow."; p. 21-26, "Chimianie moze pokazac skladu mineralow Fizycznego."; p. 26-32, "Dzisieysze wynalaski chimii mineralogiczney nie maia cechy prawdy."; p. 26-28, "Charaktery pierwiaskow."; p. 32, "Prawdziwe wynalazki chimii wplynely na do skonalosc mineralogii."; p. 33, "Natura sama podzielila krolestwo mineralne na 4 klassy."; p. 34-35, "Rodzaie."; p. 36-39, "Diament stanowi rodzay udzielny w klassie kamieni "; p. 39-41, "Porzadek w ktorym rodzaie nastepuia ieden po drugim."; p. 42, "Gatunki zblizone do siebe stanowia familie."; p. 43-45, "Gatunki podzielone sa na po dgatunki."; p. 45, "Autor ukladu powinien podac charaktery do rozpoznania mineralow w ukladzie pomieszczonych."; p. 46, "Prymioty tych charakterow."; p. 46-48, "Charaktery chimiczne, zewnetrznei fizyczne."; p. 48-55, "Wyliczenie charakterow zewnetrznych czyli oryktognostycznych."; [56-146, Part two describing geology] p. 56, Sectional title page, "Geognozya."; p. 57, "Bryla ziemi swoia postacia dowodzi, ze iey massa byla niegdysplynna."; p. 58, "Umnieyszenio massy roscieku bilo przyczyna powstania cial mineralnych."; p. 59, "Dowody geognostyczne ze mineralysa uformowane wroscieku."; p. 60, "Jakiey byi natury ten rosciek?"; p. 61, "Woda wznaszala sie niegdys wysoko nad powierzchnie ziemi."; p. 61, "Przyczny zmnieyszenia massy wody."; p. 62-65, "Epoki powstania ziemi naszey."; p. 65-67, "Powierzchnia ziemi uformowaney."; p. 67, "Ustawa odwieczna dla wszystkich iestestw stworzonych."; p. 68-76, "Dzialanie wzaiemme wzaiemme ziemi atmosfery I t.d."; p. 76-77, "Wulkany."; p. 77-83, "Trzesienia ziemi."; p. 83-96, "Korale I Zoofita odmiane sprawuia w powierzchniziemi."; p. 96-100, "Sklad wnetrzny ziemi."; p. 100-116, "Klassa I. Skaly czyli gory pierwiastkowe."; p. 116-123, "Klassa II. Saty I gory przechodowe."; 123-129, "Klassa III. Skaly I gory warstowe."; 129-132, "Klassa IV. Skaly i gory; naplywowe." 132-146, "Klassa V. ; Skaly; I gory ; wulkaniczne."; [157-188, Part three describing Haüy's system of mineralogy], "Wyklad Systematu Mineraloga Francuzkiego Häuy."; p. 150-188, "Dalsze wylozenie systematu Haüy."; [1 pg], Errata.; [1 pg], Blank.

Very rare. This is a general introduction to mineralogy containing a section on gemstones, including a description of diamonds. It follows Wernerian doctrine closely by describing the value of external characters in distinguishing mineral species; however, there is also a review of the mineralogical system of René Just Haüy, which appears to be the first introduction in Polish to the Frenchman's work.

Bibliographical references: Czarniecki, Stanislaw. "Beispiele wissenschaftlicher Beziehungen zwischen polnischen und deutschen Gelehrten auf dem Gebiet der Geologie im Zeitalter der Aufklärung", Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 8 (1980), no. 2, 135-50, 6 illus. [Study on the interaction between Polish and German geologists in the 18th and 19th centuries.] [p. 141]. Koziorowski, Materjaly do Polsce Mineralogii, 1925 [pp. 654-60]. Kreutz, Historja Nauk Mineralogicznych, 1925 [p. 611]. Morozewicz & Wolny, Podrecznik Mineralogii, 1931 [pp. xiv-xv].

.