Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

KREJCI, Jan.

(1825 – 1887)

(Born: Klattau, Bohemia, Czech Republic, 28 February 1825; Died: Prague, Czech Republic, 8 January 1887) Czech crystallographer, mineralogist & naturalist.

For a time, Krejč{\'i} was an instructor of natural history at the Ober-Realschule in Prague as well as custodian of the mineral collection of the Bohemian Museum. Later, he became a professor at the Karl-Ferdinand University in Prague. He was a member of the Prague Academy of Science.

Biographical references: Casopis pro Mineralogii a Geologii: 5 (1960), 489-92, portrait, and 7, 446-9, 2 portraits [by R. Kettner]. Czech National Library (NKC). DBA: I 707, 171-177. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie: 1888, vol. 1, p. 1-6 [by F.Katzer]. Österreich Biographisches Lexikon. Poggendorff: 1, col. 1317 & 3, 749-50. Sarjeant, Geologists, 1980: 2, 1487. Verhandlungen Geologischen Reichsanstalt, Wien: 1887, p. 275-6 [by G.C. Laube]. Wurzbach, Biographisches Lexikon Österreich, 1856-91.

Počátkové Nerostopisu, 1851

1. Czech, 1851.
Počátkové | Nerostopisu | Jakožto Návod K Ustanovování | Nerostů | Dle Přírodopisnych Znaků. | [rule] | Od | Jana Krejčího. | [rule] | V Praze, 1851. | Nákladem J.B. Calvovského knihkupectví.

8°: π4 1-118; 92l.; [i]-vi, [2], [1]-157, [1], [I]-XVII, [1] p. Page size: 220 x 140 mm.

Contents: [i-ii], Title page, verso "Rychlotisk Jana Spurného."; [iii], Dedication.; [iv], Blank.; [v]-vi, Preface, dated 1851.; [1 pg], "Obsah svazku prvního" [=table of contents].; [1 pg], Blank.; [1]-157, Text.; [1 pg], Blank.; [I]-X, "Přehled soustavního Názvosloví."; [XI]-XVII, "Rejstřík jmen."; [1 pg], Blank.

Scarce. A text book of crystallography.

Krystallografie, 1867

2. Czech, 1867.
Krystallografie | čili | nauka o tvarech hmoty vyhraněné. | [wavy rule] | Sepsal | Jan Krejči, | professor mineralogie a geologie na k. českém ústavu polytechnickém. | Spisů musejnich čislo 89. | [ornate rule] | V Praze. | Nákladem Musea král. Českého. - V komisi knihkupectvi Fr. Řiváče. | 1867.

8°: 264 p., 390 illus. Page size: 145 x 210 mm.

Very scarce. The book is divided into two parts. Part I (pp. 1-197) is devoted to morphologic and descriptive crystallography including a chapter describing the measurement of crystals (pp. 192-197). Krejcí uses the old Czech names for crystallographic groups (e.g. "stejnoklonná" = hexagonal, while the more recent Czech name is "hexagonální" or "šesterecná"). Part II (pp. 198-264) is devoted to a history of crystallography from ancient Greece up to the time of W.H. Miller of the mid-nineteenth century.

Bibliographical references: Personal communication [Petr Sztacho, 2002-3].

3. Czech, 1879.
Krystallografie | čili | nauka o tvarech hmoty vyhraněné. | [rule] | Sepsal | Jan Krejči, | professor mineralogie a geologie na c.k. českém ústavu polytechnickém ústavu. | (Mineralogie. Prvni část.) | [ornament] | V Praze. | Nakladelé: Slavík & Borový. | 1879.

8°: π2 1-128 134; 102l.; [4], [1]-199, [1] p., 341 text illus. Page size: 212 x 136 mm. Rare.

Contents: [2 pgs], Title page, verso "Knihtiskárna: J. Otto v Praze."; [2 pgs], "Předmluva." [=preface], dated 1876.; [1]-199, Text.; [1 pg], Blank.

4. German, 1886 [German transl.].
Elemente | der | Mathematischen Krystallographie | in | Neuer Leichtfasslicher Darstellung. | Nach Den Vorträgen | von | Dr. Johann Krejčí | Professor An Der K.K. Böhm. Karl-Ferdinand'schen Universität In Prag. | Herausgegeben | von | Friedrich Katzer. | Prag. | Druck Von Dr. Ed. Grégr. - Selbstverlag. | 1886.

8°: 214 p., illus.

Scarce. A textbook describing the mathematical elements of crystallography.

Bibliographical references: BL [7105.ee.12.]. Zeitschrift der Kristallographie: 15 (1889), 639-40.

.