Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

KIGGELAER, Franciscus.

(1650? – )

1. Dutch, 1723 [Sale catalog].
Catalogus van twee uitmuntende cabinetten, met ... hoorens, schelpen, en raare zee-gewasschen ... insecten ... eenige mineralen .. versamelt door wylen F. Kiggelaar. Dewelke ... werden verkogt, ... ['s-Gravenhage, 1723.]

8°: 46 p. Sale catalog of a collection of natural history objects including minerals. Rare.

Bibliographical references: BL [730.c.26.].

.