Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

JACOBAEUS, Haltorus.

(1725? – ?)

1. Danish, 1757.
Fuldstændige | Efterretninger | om | de udi Island | Ildsprudende | Bierge, | deres Beliggende, og de Wirk= | ninger, som ved Jord=Brandene | paa adskillige Tider ere | foraarsagede. | [ornament] | [double rule] | Kiøbenhavn, trykt hos L.H. Lillie boende i store | Fiolstræde, i den forgyldte Ore. 1757.

8°: [32], 88 p.

Very rare. An early description of the island of Iceland, including information on its geology, vulcanology, and maybe some mineralogy.

Bibliographical references: BL. Fiske: I, 277. LKG: XIV 31. NUC [no copy listed].

.