Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

ENGELBRONNER, Carel C.E. d'.

(1736 – 1802)

(Born: Cleve, The Netherlands, 1736; Died: Amsterdam, The Netherlands, 1802) Dutch mineral collector & naturalist.

In 1760, Engelbronner was "Poorter" of Amsterdam, then apothecary at the Haarlemmerdijk (in Seba's house), and later a merchant in drugs at the Keizersgracht. His cabinet of minerals and shells was auctioned in Amsterdam on 4 December 1804.

Biographical references: Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: no. 438.

Musei Grilliani Catalogus, 1776

1. Latin & Dutch, 1776 [Collection catalog].
Musei Girlliani. | Catalogus | Continens præstantissima, rarissima, pretiosissima omnis generis | Fossilia, | Ex omni Europa, utiaque India, aliisque longe dissitis | regionibus collecta; inter quæeminent. | Glebæ Auri et Argenti Ingentes; | Cupri, Stanni, aliorumque regni lapidei, ut et Peterefactorum | ingens numerus ac multa Varietas. Omnia Systematico or- | dine, adjectis natatlium locis, conscripta. Accedit | Pinacotheca Instructissima, | [...24 lines...] | Antonius Grill, | Celeberrimus rei fossilis cultor, | Publica sub hafta distrahent | P. Posthumus & B. de Bosch, Proxenetæ; | Amstelodami IV. Id. Aprilis MDCCLXXVI. | Pridie venditionis omnia cui videnda patebunt.

[Dutch title page reads:]

Catalogus | Van het alom beroemd | Cabinet, | Van alerhande soorten der raarste, uitneemenste en Kostbaarste | Mineralien, | Door geheel Europa, Oost en Westindien, en andere afge- | legene Landen by een vergadert; waar onder uitmun- | ten, veele, zeldzame groote en ryke | Goud- en Zilver-Ertzen. | [...27 lines...] | Antonie Grill, | Al het welk zal verkogt worden op Woensdag den 10de April, | 1776, en volgende dagen, te Amsteldam in 't Oudexyds Heeren | Logement, door de Makelaars P. Posthums en B. de | Bosch Jeronimusz. by dewelke de Catalogus te bekomen | is, mits betalende zes Stuivers aan den Armen. | Alwaar alles 's daags voor den Verkoopdag kan werden gezien.

8°: A-O4; 56l.; complex pagination due to interleaved languages, 14 plates. In Latin and Dutch, with Dutch on the odd pages and Latin text on the even pages.

Contents: [A1], Blank, verso Latin title page.; [A2r], Dutch title page.; [A2v], "Ad Lithophilos!"; [A3r], "Aan de Liefhebbers der Berg- | Stof-kunde!"; A3v-O4v, Text.

Very rare. Edited by Engelbronner, who added his own commentaries, this is a catalog of the minerals and fossils contained in Anthony Grill's Wunderkammer. There are two title pages, one in Latin, the other in Dutch. The text is also in Latin and Dutch. The collection was apparently sold after Grill's death in 1783.

Anthony Grill. (Born: Stockholm, Sweden, c1704; Died: Amsterdam, The Netherlands, 22 March 1783) Dutch merchant & banker. From 1722 onwards, Grill lived and worked in Amsterdam in the "Huys met de Hoofden." He possessed a natural history cabinet especially rich in minerals, which was sold after his death.

Bibliographical references: BL [956.h.33.]. Boehmer, Bibliotheca Historiæ Naturalis, 1785-9: 1, 390. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 101-2. Gatterer, Mineralogischen Literatur, 1798-9: 1, 276. Jenaische gelehrte Zeitungen: 1777, 82. LKG: XV 31. Lugt, Repertoire des Catalogues, 1938-53: no. 2525. Murray, Museums, 1904: 2, 267. NUC. (Grill) Amstelodamum: 1951, p. 156 seq & May, 1976, p. 148 [by I.H. van Eeghen]. Bijdr. en Mededel. Hist. Gen. Utrecht: 31 (1910), 329 [note]. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 101-2. Wilson, History of Mineral Collecting, 1994: 173.

Musei d'Engelbronneriani Catalogus, 1804

2. Latin & Dutch, 1804 [Sale catalog].
[Latin title reads:] Musei d'Engelbronneriani | Catalogus, | Sive | Index | Celebratissimæ, Refertissimæ, Ditissimæ, Pretiosissimæ, ex omnibus Europæ partibus, | Orientali et Occidentali India, aliisque remotissimis regionibus comparatæ, col- | lectionis, Rerum ad | Historiam Naturalem | pertinentium, | Justo ordine secudum DD. VV. Linnei et Wallerii systemata, distributa- | rum, adjunctis eum nominbus, rum natalium locorum riotationibus; ex Regno | Animali: nitidissima et plane egregia copia | Concharum, | Univalvlum, Bivalvium, Zoophytarum, Animalium, aliarumque rerum ad animalia | pertinentium, in quibus: Caput Medosæ, eximii Spondyli Gæderopi, Ostrea | Malleus et Ephippia, Mytilus Crista galli, Nautili, Ammirales Summi, Arau- | siaci, Voluta Signifer Arausionis, Bulla Physis, Bolla Volva, Trochi Per- | spectivi, Turbines Scalares, Clathri et Uva, Lithophyta Zoophyta, | aliaque animalia, ex Regno Vegetabili: | Phytophylacium | Quod conservatur in armario ex ligno Magahonensi elegantissime constructo, | Xylophylacium sive Lignorum grandis acervus, Herbæ, et alia huc | pertinentia, ex Regno Fossili, | exquisita omnibusque numeris absolita collectio | Terrarum, Lapidum, Minerarum, Semi-Metallorum, Metallorum et Corporum | Concretorum, | in quibus præcipue eminent pulcerrimus | Adamas Rutilus Politus, | Adamtes complures alii, Rubini, Sapphiri, Topazii, Smaragdi, Chrysolithi, | Granati, Achatæ Orientales, Carneoli, Calcedonii, Onyces, Sardonyces, | Oculus Mundi, Oculus Cati, Turmalini, Chelidonii Minerales, Jaspides, cum Rudis sive Malachites Spurious ingens, tum politus | Heliotropius, | unus omnium plane singularis, et | Gemmæ Multæ Aliæ, | Sua quæque excellentia laudabiles. | Glebæ Auri Et Argenti, | numero et pondere insignes. | Ferri, Cupri, Plumbi, Stanni Mineræ, summi pretii et excellentiæ | Petrefacta, Et Calculi Animalium | singulari elegantia et eximia varietate pretiosi, quales sunt: Margaritæ, Lapides Bezoardici Orientales, di Coromandel et Occidentales, Lapides de Goa, quorum | 48 Lapidibus copulata catena, Lapides Hystricini, sive Pedra del Porco ex | Malacca, quorum plures aureis catenis ornati. | Tandam | Duo Elebantis Structuræ Armaria. | Navigium accurate ad artis nauticæ regulas fabricatum. | Aliquot Instrumenta Physica, Optica, Mathematica, aliæque Res Exquisit. | Omnia quæ multa manu, plurimisque sumtibus ætatem collegit, reliquit | C.C.E. d'Engelbronner. | Rei fossilis cultor acerrimus. | Publica sub hasta distrahent: | [Next 4 lines in two columns separated by a vertical rule:] P. Posthumus, | G. De Vos, | J. van Dienst, | J. Ristenpatt, | [vertical rule] | G. Steenhoff, | G. van Bleyenburgh, | J. in den Berken junior et | P.J. Staedel. | Proxenmæ, Amstelodami die 4 Decembris cioioccciv, I et 3 Decembr: | omnia cui videnda patebunt.

[Dutch title reads:]

Catalogus | van een alom beroemd, geëxtendeerd, zeen ryk, allerkostaarst, door gekeel | Europa, Oost- en West-Indiën en andere afgelegene Landen by een verzamelt | Cabinet | van | Natuurlyke Historie. | In juiste orde gerangschikt naar de Systemata van Linneus, Wallerius en | andere beroemde Geleerde, met byvoeging der Naamen en Gebootteplaatsen. | Bestaande: nit het Dieren-Ryk, | in een keurige, en necte Verzameling van | Hoorns, Schelpen en Zeegewassen, | Opgezette Dleren en Dierlyke Zaaken. | Waaronder uitmuntend Medusahoosd, Lazarusklappen, Poolsche Hamer, Poolscha | Zadels en Haanekammen. Nautilussen, gaave Admiraalen, Vice-, Oranje en- | Opper-Admiraalen, Oranje Vlaghoorn, Coromandelsche Eijesen, Wever- | spoel, Wenteltrappen en Perspectiefhoorns, Zeeplanten en andere | Dieren. Uit he Planten-Ryk: | Diverse Verzamelingen zo van verschiliende Simplicia, beaard wordende in een extra fraaje | Mahognyhoute Simplicia-Kast, | Als van Uitlandsche Houten, Planten en andete vreemde Oswassen, uit het | Steenen-Ryk: | Keurige en volledige Verzamelingen van Aardens, Steenen, Marmets Albasten, | Asbesten, Bergwol, enz. | waaronder uitmuntend kostbaare | Brillant, | Diamanten, Robynen, Sapphieren, Smaragden, Topaazen, Granaaten, Agaaten, | Cornalynen,Onyxsteenen, Werelds- en Kat-Oogen, Turmalnen, Zwaiuw- | steenen, Goudsteenen, extra groote Ruwe, en een ongemeen zeldzaame | gepolyste, in zyn feort eenige | Heliotroop Jaspis, | en meer andere kostbaare | Edelgesteentens. | Uitnemend groote, fraaije, zuivere, zeldraame, ryke | Gould en Zilver-Ertzen. | Yzer, Kooper, Loode en Tin-Mynen, van byzondere waard en zeldzaamheid, uitsteekend faaje | Versteeningen en Dierlyke Kalksteenen; | Waaronder extra zuivere Paerlen, Bezoar, en Een Ketting van 48 stoks de Goa- | steenen, allerkostaarste in Goud gevatte Zwynsteenen of Pedra del Porco, | ten laatsten | Twee Cierlyke Konstcabinetten. | Proportioneel Oost-Indisch Fregat-Scheepje. | Eenige Physische, Optische, Mathematische en andere Instrumenten, | Rariteiten en Zeldzaamheden. | Alles proper geconserveerd, en van de maeste waarde, gedaurande moer dan | veertig Jaaren, met veele moeite en kosten, eenig en alleen verzameld en | Nagelaaten door wylen den Heer | C.C.E. d'Engelbronner, | Al hetwelk Verkogt zal worden op Dingsdag de 4 December 1804, | en volgende Dagen, te Amsterdam ten Huize van C.D. Meerhoff, Caseleyn in het Oudezds Heeren Logement, voormiddags ten 10 | Uuren. Ten overstaan van de Makelaars. | [Next 4 lines in two columns separated by a vertical rule:] P. Postumus, | G. de Vos, | J. van Diest, | J. Ristenpatt, | [vertical rule] | G. Steenhoff, | G. van Blyenburgh, | J. in den Berken junior en | P.J. Staedel. | By wien deze Catalogus ( à vyi en een halve Stuiv, voor den Armen) re bekomen | zya. Saturdag en Maandag 's Voorwiddag van tien tot half drie Unten voos | een ieder te zien.

8°: π4 A-T4; 80l.; VII, [1], 151, [1] p. (Page 106 misnumbered 406). In Dutch and Latin; text printed in parallel columns. Publisher and place from colphon, p. [152].

Very rare. Auction sale catalog for an event that occurred on December 4, 1804. Listed in the catalog were shells from the seven seas, various earths, stones, minerals, semi-metals, metals, precious and semiprecious stones, including diamond, ruby, sapphire, topaz, emerald, garnet, oriental agate, carnelian, chalcedony, onyx, sardonyx, tourmaline, jasper, various fossils, examples of native elements, stones derived from animals, Bezoar stones, stuffed animals, and a few scientific instruments used in physics, optics and mathematics.

Bibliographical references: BL [no copy listed]. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 81.

.