Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

DRZEWIńSKI, Felix.

(1788 – 1840?)

(Born: 1788; Died: Wilna, Poland, c1840) Polish mineralogist & physicist.

Drzewiński recieved his higher education at the University of Wilna, where he received his Ph.D. in philosophy in 1813. In 1815 he accepted the professorship of mineralogy at the University of Wilna. Later he taught physics at the same institution.

Biographical references: Janowski, L., Slownik bio-bibliograficzny dawnego Univerzytu Wilenskiego. Wydany pod kierkunkiem Ryszarda Mienieckiego przy spóludziale Marty Burbianki i Bogumila Zwolskiego. (Zrodla i materialy historyczne. Wydawnicta wydzialu III T.V). Wilno, 1939. Orgelbranda, Encyklopedia Powszechna, 1898-1912: 4, 499. PBA: Polskie Archiwum Biograficzne: 81, 297 / 81, 298-306 / S42, 275-279. Polski Slownik Biograficzny: 5, 422-3 [by A. Wrzosek]. WBI.

Początki Mineralogii, 1816

1. Polish, 1816.
Początki | Mineralogii | Podług Wernera, | Ułożone | Dla | Słuchaczow Akademickich | Przez | Felixa Drzewińskiego | Filozofii Doktora, Uczącego Publicznie | Mineralogii W Imperatorskim Wi- | lenskim Uniwersytecie. | [rule] | w Wilnie | w Drukarni XX. Bazylianów. | 1816.

8°: π4 B-Z4 2A-2Z4 3A-3Z4 4A-4D4 4E-4F2; 312l.; [2], [i]-vi, [1]-615, [1] p. Page size: 224 x 140 mm.

Contents: [2 pgs], Half title page, "Pozątki | Mineralogii" verso "Dozwala ..."; [i-ii], Title page, verso blank.; [viii]-iv, "Przemowa."; v, "Lista Dzieł | Z Których Materye Tego Pisma Byly Czerpae."; vi, Abbreviations.; [1]-598, Text.; 599-607, "Nazwiska Minerałów."; 608-615, "Nazwiska Ruskie."

Translated title: Beginning mineralogy following Werner, prepared for the academic student by F. Drzewińskiego.

Rare. Początki Mineralogii is probably the first textbook concerning mineralogy in the Polish language. It was written out of necessity to accompany the author's mineralogical course at the University of Wilna, there being no other suitable text in Polish.

The volume closely follows Wernerian principals by first discussing Oryctognosy or the physical characters of minerals, followed by relatively detailed descriptions of the minerals. A section on Geognosy is appended. The work finishes with Polish and Russian indexes to the minerals mentioned.

Bibliographical references: Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966. NUC [no copy listed].

.