Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

BORICKý, Emanuel.

(1840 – 1881)

(Born: Millin, Pribram, Czech Republic, 12 December 1840; Died: Prague, Czech Republic, 26 January 1881) Czech mineralogist & geologist.

Bořický was a specialist in igneous and metamorphic petrology, who studied the eruptive rocks of Bohemia. He was a professor of mineralogy at Karlovy University, Prague.

Biographical references: Bulletin de la Société Française de Minéralogie: 3 (1881), p. 50-1. Casopis pro Mineralogii a Geologii: 10 (1965), 477-8, portrait [by F. Fediuk]. Czech National Library (NKC). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie: 1881, vol. 1, p. 1-2. Österreich Biographisches Lexikon: 1, 102. Poggendorff: 3, 164 & 4, 160. Sarjeant, Geologists, 1980: 2, 585-6.

1. Czech, 1872 [First edition].
Dra. A. Pokorného | názorný nerostopis.| [wavy rule] | Pro nižší oddělení středních škol českoslovanských | dle sedmého vydání | vzdělal | Dr. Em. Bořickyý, | professor na obecním rcálném gymnasiu v Praze, a kustos Musea král. Čes. | [view showing a mine going into the stratified earth.] | Druhée rozmnožené a opravené vydání s 188 vyobrazeními. | [ornate rule] | V Praze 1872. | Nákladem Bedřicha Tempského.

8°: 126 p., 189 pictures mostly line drawings. Rare.

Bibliographical references: Czech National Library (NKC).

2. Czech, 1875 [3rd edition].
Dra. A. Pokorného názorný nerostopis. Pro nižší oddělení středních škol českoslovanských vzdělal Dr. Em. Bořickyý ... 3., rozmnožené a opr. vyd., V Praze, B. Tempský, 1875.

8°: 127 p., illus. Rare.

Bibliographical references: Czech National Library (NKC).

3. Czech, 1880 [Another edition].
Dra. A. Pokorného | názorný nerostopis.| [wavy rule] | Pro nižší oddělení středních škol českoslovanských | vzdělal | Dr. Em. Bořickyý, | m. professor na universitě Pražské a kustos Musea král. Čes. | [vignette] | Krajina žulová (v Krkonoších). | Čtvrté rozmnožené a opravené vydání s 191 vyobrazeními a s jednou tabulí v barvotisku. | Cenz 70 kr. | [ornate rule] | V Praze 1880. | Nákladem F. Tempského.

8°: Rare.

Bibliographical references: Czech National Library (NKC).

4. Czech, 1876.
Nerostopis | Pro | Vyšší Gymnasiální A Realní Školy | Sepsal | Dr Emanuel Bořický, | M. Professor Mineralogie Na Université Praźské. | [illustration of a geode half] | Druza krystalů v mandli achatové z melafýru Kozákovského. | S 543 výkresy na 402 obrazcích. | [ornate rule] | V Praze 1876. | Nákladem B. Tempskéko.

8°: 281 p., 543 pictures mostly draw lines. Borický had as a teacher Prof. Jehlicka, who he mentions in the preface. Very scarce.

Bibliographical references: Czech National Library (NKC).

.