The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Antal Koch
KOCH, Antal.

KOCH, Antal.
(1843 - 1927)

(Born: Zombor, Hungary, 7 January 1843; Died: Budapest, Hungary, 8 February 1927) Hungarian geologist & mineralogist.

Biographical references: Magyar Életrajzi Lexikon: 1, ??. Papp, Magyar Topografikus. 2002: p. 400, portrait.

Erdély Ásványainak, 1885

1. Hungarian, 1885 [First edition].
Erdély Ásványainak | Kritikai Átnézete. | [rule] | Irta | Dr. Koch Antal. | Egyet. Tanár. | (Beillesstve: Erdély kristályodott calcitjainak leirása | Benkő Gábortól. | Kűlöa leayemat as ,,Orv. Term.-iud. Értesitd" II. term.-iud. szak | 1884. de 1885. évielyamábél.) | Kolozsvár. | Kiadja Az Orgvos-Természettyd, Társulat. | 1885.

8°: 211 p.

Rare. This is the first topographical mineralogy of Transylvania in a modern sense. The title translates to: Critical review of the minerals of Transylvania (Kolozsvár).

Facsimile reprint, 1990: Erdély ásványainak kritikai átnézete irta Koch Antal. Miskolc, A Herman Ottó Múzeum kiadása, 1990. 211, 25 p. [ISBN 963-7221-27-1].

Bibliographical references: BL. Papp, Magyar Topografikus. 2002: pp. 336. USGS Library Catalog.

Contents copyright © 2019 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net