The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Franciscus Kiggelaer
KIGGELAER, Franciscus.

KIGGELAER, Franciscus.

1. Dutch, 1723 [Sale catalog].
Catalogus van twee uitmuntende cabinetten, met ... hoorens, schelpen, en raare zee-gewasschen ... insecten ... eenige mineralen .. versamelt door wylen F. Kiggelaar. Dewelke ... werden verkogt, ... ['s-Gravenhage, 1723.]

8░: 46áp. Sale catalog of a collection of natural history objects including minerals. Rare.

Bibliographical references: BL [730.c.26.].

Contents copyright © 2019 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net