The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Józef Iwanicki
IWANICKI, Józef.

IWANICKI, Józef.

Polish naturalist.

1. Polish, 1777.
Krótkie zebranie zarzutów ciekawych o rzeczach tego świata pod zmysły nam podpadaiących i ie zadziwiaiących pożytkowi młodzi. Berdyczów, 1777.

16°: 10, 152, 20 p.

Very rare. Discussion of various natural objects including soil, stones, and metals.

Bibliographical references: Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966: no. 1183. NUC [no copy listed].

Contents copyright © 2019 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net