The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Hartogh Heijs van Zouteveen
ZOUTEVEEN, Hartogh Heijs van.

ZOUTEVEEN, Hartogh Heijs van.
(1841 - 1893)

(Born: 1841; Died: 1893) Dutch mineralogist & naturalist.

Biographical references: BAB: 297, 121-189. Frederiks, J.G. and F.J. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. 2e, omgewerkte dr. Amsterdam, 1888-92. WBI.

1. Dutch, 1882.
Handboek der Mineralogie, ten gebruike bij het middelbaar en hooger onderwijs. Tiel, 1882.

2 vols. [Vol 1] 8: x, 252 p.; [Vol 2] 8: 367 p., 11 lithographic plates.

Very scarce. A handbook of mineralogy used in the schools of The Netherlands.

Bibliographical references: BL.

Contents copyright © 2020 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net