The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Franciszek X.P. Pulawski
PUŁAWSKI, Franciszek Xawery Paweł.

PUŁAWSKI, Franciszek Xawery Paweł.

Polish mineralogist.

1. Polish, 1811.
Wiadomość mineralogiczana, poznawania różnych kruszców i kamieni w ziemi znaydujących się, i onych odkrywania, a dobytych doświadczenia, niemniey wód ciepłych i mineralogii z różnych autorów z przydatkiem nowych wiadomości przez X. Pulawski. Warszawa, 1811.

16°: [1]-132, [4] p.

Extremely rare. An introduction to the search of the various minerals and ores contained in the interior of the earth and reviews of the newest discoveries in the field of mineralogy. No copy of this title has been traced.

Bibliographical references: BL [no copy listed]. Fleszarowa, Bibliografia Geologiczna Polski, 1966: no. 2477. Koziorowski, Materjaly do Polsce Mineralogii, 1925 [p. 669]. Leonard's Taschenbuch: 11, p. 603 [review]. LKG: XII 189. NUC [no copy listed].

Contents copyright © 2019 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net