The Mineralogical Record
The Mineralogical Record - Join us on Facebook!  The Mineralogical Record - Sign up for our newsletter
>

Egbert H.M. Beekman
BEEKMAN, Egbert Hermann Michel.

BEEKMAN, Egbert Hermann Michel.
(     -     )

Dutch mineralogist.

Geschiedenis der Systematische, 1906

1. Dutch, 1906.
Geschiedenis | der | Systematische Mineralogie. | [double rule] | Proefschrift | ter verkrijging van den Graad van | Doctor in de Technische Wetenschap | aan de | Technische Hoogeschool te Delft. | [rule] | Op Gezag van den Rector Magnificus | Dr. S. Hoogewerff, | Hoggleeraar in Afdeeling der Scheikundige Technologie en Mijnbouwkunde, | Voor de senaat te verdedigen | op Donderdag 15 November 1906, des namiddags ten 3 ure | door | E.H.M. Beekman Mzn., | geboren te 's-Gravenhage. | [double rule] | 's-Gravehage - 1906.

8: π8 i-xiii8 χ2; 114l.; [i]-xv, [1], 1-212 p. Page size: 220 x 135 mm.

Contents: [i-ii], Half title page, "Geschiedenis Der Systematische Mineralogie," verso blank.; [iii-iv], Title page, verso blank.; [v], Dedication to J.L.C. Schroeder van der Kolk.; [vi], Blank.; vii-viii, Preface [not titled].; ix-xi, "Inleiding."; [xii], Blank.; xiii-xv, "Litteratuuropgave."; [1 pg], Blank.; [1]-203, Text.; 204-205, "Besluit."; 206-209, "Lijst Der Namen."; [210], Blank.; 211-212, "Stellingen."

Rare. A treatment of the development of systematic mineralogy. Beekman abstracts several hundred different mineralogical classification schemes from Theophrastus to the end of the 19th century, together with brief notes on the primary source books. A valuable compilation for those interested in the rise of systematic mineralogy.

Bibliographical references: BMC: 6, 72. Roller & Goodman, Catalogue, 1976: 1, 95.

Contents copyright © 2019 The Mineralogical Record, Inc. All rights reserved.  
Graphic design of this website by Wendell E. Wilson. Website programming by ASPConnections.net